Gemene Delers

Feiten en meningen

Episode Summary

Onze hersenen hebben een linker- en een rechterhelft. De maatschappij lijkt op dat gebied steeds meer op ons brein. Misschien komt het omdat we het niet meer eens raken over de feiten. Wat is waarheid? En hoe komen we tot een zinnig gesprek? We spreken erover met filosoof en wiskundige Jean Paul Van Bendegem.